Trung tâm dạy học trang điểm chuyên nghiệp ở đâu tốt nhất tại TPHCM

Những bình chọn này dựa vào những học viên đã đăng ký tham gia học tại các trung tâm trang điểm.

Những trung tâm đạt top 1 sẽ được điền thông tin website để các bạn chưa từng học, có thể tham khảo khóa học tại những trung tâm tốt nhất này.

Kết quả bình chọn tháng 2020

Đang tiến hành bình chọn tại: nhấp vào đây

Kết quả bình chọn tháng 8/2019

Hạng 1: Hera Makeup (website khoahoctrangdiem.com)

Hạng 2: Louis Makeup

Hạng 3: Nam Trung Makeup

Kết quả bình chọn tháng 7/2019

Hạng 1: Hera Makeup (website khoahoctrangdiem.com)

Hạng 2: Louis Makeup

Hạng 3: Agnes Makeup

Kết quả bình chọn tháng 6/2019

Hạng 1: Tomiluc Makeup (website tomiluc.com)

Hạng 2: Hera Makeup

Hạng 3: Sewow Makeup

Kết quả bình chọn tháng 5/2019

Hạng 1: Leedung Makeup (Facebook)

Hạng 2: Misskhue Makeup

Hạng 3: Hera Makeup

Kết quả bình chọn tháng 4/2019

Hạng 1: Hera Makeup (website khoahoctrangdiem.com)

Hạng 2: Endy Makeup

Hạng 3: Trương Tịnh Makeup

Kết quả bình chọn tháng 3/2019

Hạng 1: Ken Makeup (Facebook)

Hạng 2: Tina Lê Makeup

Hạng 3: Hera Makeup

Kết quả bình chọn tháng 2/2019

Hạng 1: Henry Trần Makeup (Facebook)

Hạng 2: Louis Makeup

Hạng 3: Agnes Makeup

Kết quả bình chọn tháng 1/2019

Hạng 1: Hiwon Makeup (Facebook)

Hạng 2: Nam Trung Makeup

Hạng 3: Louis Makeup