Bình chọn Trung Tâm Dạy Trang Điểm Tốt Nhất

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Những bình chọn này dựa vào những học viên đã đăng ký tham gia học tại các trung tâm trang điểm.

Những trung tâm đạt top 1 sẽ được điền thông tin website để các bạn chưa từng học, có thể tham khảo khóa học tại những trung tâm tốt nhất này.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1564389359353{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;border-left-color: #dd3333 !important;border-left-style: groove !important;border-right-color: #dd3333 !important;border-right-style: groove !important;border-top-color: #dd3333 !important;border-top-style: groove !important;border-bottom-color: #dd3333 !important;border-bottom-style: groove !important;border-radius: 2px !important;}”][vc_column][vc_column_text]Kết quả bình chọn tháng 2020

Đang tiến hành bình chọn tại: nhấp vào đây[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1564389359353{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;border-left-color: #dd3333 !important;border-left-style: groove !important;border-right-color: #dd3333 !important;border-right-style: groove !important;border-top-color: #dd3333 !important;border-top-style: groove !important;border-bottom-color: #dd3333 !important;border-bottom-style: groove !important;border-radius: 2px !important;}”][vc_column][vc_column_text]Kết quả bình chọn tháng 8/2019

Hạng 1: Hera Makeup (website khoahoctrangdiem.com)

Hạng 2: Louis Makeup

Hạng 3: Nam Trung Makeup

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1564389359353{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;border-left-color: #dd3333 !important;border-left-style: groove !important;border-right-color: #dd3333 !important;border-right-style: groove !important;border-top-color: #dd3333 !important;border-top-style: groove !important;border-bottom-color: #dd3333 !important;border-bottom-style: groove !important;border-radius: 2px !important;}”][vc_column][vc_column_text]Kết quả bình chọn tháng 7/2019

Hạng 1: Hera Makeup (website khoahoctrangdiem.com)

Hạng 2: Louis Makeup

Hạng 3: Agnes Makeup[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1564389359353{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;border-left-color: #dd3333 !important;border-left-style: groove !important;border-right-color: #dd3333 !important;border-right-style: groove !important;border-top-color: #dd3333 !important;border-top-style: groove !important;border-bottom-color: #dd3333 !important;border-bottom-style: groove !important;border-radius: 2px !important;}”][vc_column][vc_column_text]Kết quả bình chọn tháng 6/2019

Hạng 1: Tomiluc Makeup (website tomiluc.com)

Hạng 2: Hera Makeup

Hạng 3: Sewow Makeup[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1564389359353{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;border-left-color: #dd3333 !important;border-left-style: groove !important;border-right-color: #dd3333 !important;border-right-style: groove !important;border-top-color: #dd3333 !important;border-top-style: groove !important;border-bottom-color: #dd3333 !important;border-bottom-style: groove !important;border-radius: 2px !important;}”][vc_column][vc_column_text]Kết quả bình chọn tháng 5/2019

Hạng 1: Leedung Makeup (Facebook)

Hạng 2: Misskhue Makeup

Hạng 3: Hera Makeup[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1564389359353{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;border-left-color: #dd3333 !important;border-left-style: groove !important;border-right-color: #dd3333 !important;border-right-style: groove !important;border-top-color: #dd3333 !important;border-top-style: groove !important;border-bottom-color: #dd3333 !important;border-bottom-style: groove !important;border-radius: 2px !important;}”][vc_column][vc_column_text]Kết quả bình chọn tháng 4/2019

Hạng 1: Hera Makeup (website khoahoctrangdiem.com)

Hạng 2: Endy Makeup

Hạng 3: Trương Tịnh Makeup[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1564389359353{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;border-left-color: #dd3333 !important;border-left-style: groove !important;border-right-color: #dd3333 !important;border-right-style: groove !important;border-top-color: #dd3333 !important;border-top-style: groove !important;border-bottom-color: #dd3333 !important;border-bottom-style: groove !important;border-radius: 2px !important;}”][vc_column][vc_column_text]Kết quả bình chọn tháng 3/2019

Hạng 1: Ken Makeup (Facebook)

Hạng 2: Tina Lê Makeup

Hạng 3: Hera Makeup[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1564389359353{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;border-left-color: #dd3333 !important;border-left-style: groove !important;border-right-color: #dd3333 !important;border-right-style: groove !important;border-top-color: #dd3333 !important;border-top-style: groove !important;border-bottom-color: #dd3333 !important;border-bottom-style: groove !important;border-radius: 2px !important;}”][vc_column][vc_column_text]Kết quả bình chọn tháng 2/2019

Hạng 1: Henry Trần Makeup (Facebook)

Hạng 2: Louis Makeup

Hạng 3: Agnes Makeup[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1564389359353{margin-bottom: 15px !important;border-top-width: 2px !important;border-right-width: 2px !important;border-bottom-width: 2px !important;border-left-width: 2px !important;border-left-color: #dd3333 !important;border-left-style: groove !important;border-right-color: #dd3333 !important;border-right-style: groove !important;border-top-color: #dd3333 !important;border-top-style: groove !important;border-bottom-color: #dd3333 !important;border-bottom-style: groove !important;border-radius: 2px !important;}”][vc_column][vc_column_text]Kết quả bình chọn tháng 1/2019

Hạng 1: Hiwon Makeup (Facebook)

Hạng 2: Nam Trung Makeup

Hạng 3: Louis Makeup[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]